Digitalna-OFFset štampa

Digitalna štampa je osmišljena da u potpunosti olakša proces štampe. Pripremljen materijal sa kompjutera odlazi pravo u mašinu za digitalnu štampu koja za svega par minuta izbacuje više desetina otisaka.

Digitalna štampa je posebno pogodna za: vizit karte, ID kartice, flajere, jelovnike, cenovnike, memorandume, pozivnice, kataloge, prospekte, brošure, kalendare, plakate, samplepljive etikete, nalepnice, deklaracije, knjige malih tiraža, preslikače... 

Digitalna stampa je pogodna i za štampu probnog otiska.

Digitalna štampa je pre svega namenjena štampanju malih i srednjih tiraža. Tehnologija digitalne štampe omogućava da za svega nekoliko sati dobijete svoje kataloge, brošure, prospekte, flajere, vizit karte, pozivnice... što bi u ofset štampi trajalo nekoliko dana i bilo ne ekonomično zbog malog tiraža. 

Digitalna stampa pruža brojne prednosti u odnosu na standardnu ofset štampu.....

Offset Štampa je tehnika štampe gde se boja prenosi sa offsetne ploče na gumeni plašt, a sa njega na tabak papira.
To je indirektni postupak umnožavanja štampane forme na papirnu podlogu. Ceo taj postupak zahteva odredjenu pripremu , tačnije izradu ploča za kolrne fajlove i samim tim postoje fiksni troškovi koji isključuju isplativost malih tiraža, ali i sam postupak produkcije traje bar dva -tri radna dana.
Tehnika ofset štampe se koristi za štampu velikih i srednjih tiraža, i idealna je tehnika za sve štampane forme koje zahtevaju odredjenu preciznost , tehnike dorade prarcijalnim lakom ili ofsetnim lakom, stancovanje u krivolinijskim formama jer za razliku od digitalne stampe postoji mnogo manja odstupanja u kvalitetu otiska i samoj preciznosti štampane forme.
 
Tehnikom ofset štampe se rade brosure, katalozi, flajeri, memorandumi, srednji i veći tiraži vizit karti ,lifleti , knjige …
 
Ako Vam je potrebna hitna isporuka štape za isti dan u malim i srednjim tiražima, onda je pravo rešenje digitalna štampa na tabak ili digitalna štampa velikog formata .


                   PLAKATI POSTERI

Plakati i posteri
                 FASCIKLE KARTONSKE
 
Fascikle kartonske

                        FLAJERI LETCI

Flajeri letci