Vizit karte, Flajeri, Posteri


Dizajn i priprema za štampu flajera……………………………..30 €

Dizajn i priprema za štampu vizit karti…………………………20 €

Meniji, cenovnici za restorane klubove………………………30-50 €